T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ 2. OTOLOJİ & ODYOLOJİ KONGRESİ

ALEV OFLUOĞLU
KONFERANS SALONU

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Hamdi KEPEKÇİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi​​​​

DEĞERLİ KATILIMCILAR;

Sevgili Kulak Burun Boğaz, Odyoloji ve Odyometri Camiası'nın Kıymetli Mensupları;

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi olarak “2. Otoloji & Odyoloji Kongresi” organize etmekteyiz. 17-18 Nisan 2020 tarihlerinde Üniversitemizin Alev OFLUOĞLU Konferans Salonunda düzenleyeceğiz.

Kongrede sunulan bildirilerin tam veya özet metinleri, yazarın isteğine bağlı olarak bildiri metin kitabında yayınlanacaktır. Kongre katılımcılarına kongre katılım belgesi, kursiyerlere de eğitime katıldıklarına dair sertifika verilecektir.

Otoloji & Odyoloji ile ilgilenen tüm kurum ve kuruluşların, akademisyenler ile uygulayıcıların katılım ve katkılarını bekliyoruz.

Bu akademik şölende sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.

KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi Kepekçi

BİLİMSEL SEKRETERYA

Öğr. Gör. Dr. Ali Ahmet Şirin

Uzm. Ody. Levent Küfeciler

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Dr. Öğr. Üyesi
Ahmet Hamdi Kepekçi

Öğr. Gör. Dr.
Ali Ahmet Şirin

Uzm. Ody. Levent Küfeciler

Öğr. Gör. Fulya Kahvecioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sezim Şafak

Uzm. Ody. Özlem Ruhioğlu Çınar

Öğrenci Besna Öcal

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Düzgün Yıldırım

Prof. Dr. Erol Belgin

Prof. Dr. Gül Özbilen Acar

Prof. Dr. Haluk Özkarakaş

Prof. Dr. Hüsamettin Yaşar

Prof. Dr. Mehmet Külekçi

Prof. Dr. Muhammed Tekin

Prof. Dr. Orhan Yılmaz

Prof. Dr. Tayfun Apuhan

Prof. Dr. Tülin Kayhan

Prof. Dr. Yıldırım Bayazıt

Doç. Dr. Argün Ediz Yorgancılar

Doç. Dr. Ayşe Sanem Şahlı

Doç. Dr. Ali Cemal Yumuşakhuylu

Doç. Dr. Mehti Şalvız

Doç. Dr. Meltem Akpınar

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım

BİLGİLER - KAYIT VE KONAKLAMA

 • Kongre Dili

  Kongrenin dili Türkçe´dir.

 • İzinler

  Kongreye katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Kongre Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara gönderilecektir.

 • Kayıt ve Danışma

  Kayıt ve danışma masaları 17-18 Nisan - tarihinde 08:00- 11:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

 • Kongre Yaka Kartı

  Kongreye katılan tüm katılımcılarımıza yaka kartı dağıtılacaktır.

 • Kongre Katılım Belgesi

  Kongreye katılan tüm katılımcılara Kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.

ONLINE BİLDİRİ

Özet gönderimi için aşağıda yer alan form yolu ile bildirilerinizi bizlere göndermenizi rica ederiz. Gönderilen bilgiler kabul edildikten sonra kongre e-kitabında yayınlanacaktır.

Doçentlik başvusunda 9.b Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 2 puandır( http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo10_2019E_250919.pdf)

 • Dil

  Bildiri özeti ve kongre esnasındaki sunum dili Türkçe’dir.

 • Özet Kelime Sayısı

  Kelime sayısı (isimler ve kaynaklar hariç) 300-800 arası olarak belirlenmiştir

 • Anahtar Kelime

  Özetinizin indekslenebilmesi için lütfen minimum 3 - maksimum 5 anahtar kelime ekleyiniz.

 • Sunum Şekli

  Sunumunuzu 10 dakikalık sözlü sunum olarak yapabilirsiniz.

 • Bildiri Son Gönderim Tarihi

  24 Mart 2020

 • Bildiri Değerlendirme Sonucu

  31 Mart 2020

PROGRAM AKIŞI

17 Nisan 2020, Cuma

08:00 - 09:00

Kayıt

09:00 - 09:10

İstiklal Marşı

09:10 - 10:00

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hamdi KEPEKÇİ                            

Kongre Başkanı (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi)


Dr. Azmi OFLUOĞLU(İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı)


Prof. Dr. İ. Yaşar HACISALİHOĞLU(İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü)


Prof. Dr. Ömer BENDER(İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO Müdürü)


Öğr. Gör. Dr. Ali Ahmet ŞİRİN (Doğuş Üniversitesi Odyometri Bölümü Başkanı)


Plaketlerin takdimi

Sunum: Fulya KAHVECİOĞLU ÇETİN(İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi SHMYO Odyometri Bölüm Başkanı)

10:00 - 10:30

Ülkemizde Odyolojinin Tarihsel Gelişimi
Prof. Dr. Erol BELGİN
(Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi)


Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyonda Neredeyiz? Başarımızı Neler Etkiliyor?
Doç.Dr. Ayşe Sanem ŞAHLI
(Hacettepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yard., İşitme Konuşma Eğitim Ünitesi ve Odyometri Program Başkanı)

10:30 - 10:50

Kahve Molası

PANEL – 1

10:50 - 12:00

TANIDAN TEDAVİYE “KOKLEAR İMPLANT” 

Moderatör: Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ(İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)


Koklear Implant Tanı Testleri ve Sağlık Uygulama Tebliği

Ody. Melis DABLAN (Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi)


Koklear Implant ve Teknolojik Yenilikler

Uzm. Ody. Muammer GÜLTEKİN (MEDERS Medikal)


Koklear Implantlı Çocuklarda Rehabilitasyon

Uzm. Ody. Seda KETEN (Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi)


Koklear Implantı Kullanıcısı Olarak Odyoloji ve Odyometride Öğrenci Olmak

Yaren ŞIKBİLGE(Aydın Üniversitesi Odyoloji Öğrencisi)
Nurettin CEBECİOĞLU, Ömer Faruk ÇOBAN (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğrencileri)

PANEL - 2

12:00 - 13:00

VESTİBÜLER PATOLOJİLERDE GÜNCEL TANI VE REHABİLİTASYON

Moderatör: Uzm. Odyolog Levent KÜFECİLER(İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğretim Görevlisi)


Geriatrik Hastalarda Vestibülopati Nedenleri ve Rehabilitasyon

Uzm. Odyolog Özlem RUHİOĞLU ÇINAR (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğretim Görevlisi)


Vestibüler Tanı ve Rehabilitasyonda Video Head Impulse(Vhıt) testi

Odyolog Sami AKTAŞ (Otometrics Türkiye Ürün Müdürü)


Vestibüler Tanı ve Rehabilitasyonda c-VEMP ve o-VEMP testi

Uzman Odyolog Sıla BAYTOK (Duyumed İşitme Cihazları)


Geriatrik Vestibüler Hastalıklarda Postürografi Kullanımı

Uzman Odyolog Engin DANİŞMEN (Erişçi Elektronik)


Santral Vestibüler Patolojilerde Videonistagmografi(VNG) Testinin Önemi

Odyolog Yusuf FAKIRULLAH (Monomed Medikal)

13:00 – 14:00

ÖĞLE YEMEĞİ VE SÖZLÜ SUNUMLAR

Moderatör: Dr. Seyit Mehmet Ceylan (Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği)

PANEL - 3

14:00 – 15:00

İŞİTME CİHAZLARINDA TEKNOLOJİK YENİLİKLER 

Moderatör: Dr. Ali Ahmet ŞİRİN (Doğuş Üniversitesi Odyometri Bölümü Başkanı)


İletim Tipi Kayıplarında Kemik İletim Konseptinde Yenilikler

Uzm. Ody. Muammer GÜLTEKİN (MEDERS Medikal)


İşitme Cihazlarında Gürültüde Anlaşılırlık ve Çözüm Yolları

Uzman Odyolog Ahmet OVACIK (SİVANTOS Ürün Müdürü)


Kulak Kalıbı ve Akustik Modifikasyonlar

Hürol Erişçi (Erişçi Elektronik Genel Müdürü)


İşitme Cihazlarında Yenilikçi ve Akıllı Teknoloji

Ody. Gökhan UZUN (Duyumed İşitme Cihazları)

15:00 - 15:30

Kahve Molası

PANEL - 4

15:30 - 16:30

ÖZELLİKLİ VAKALARDA TANI VE TEDAVİ DE ODYOLOJİK BAKIŞ AÇISI (İŞİTSEL İŞLEMLEME BOZUKLUĞU, İŞİTSEL NÖROPATİ, SEMİSÜRKÜLER KANAL DEHİSSANSI, AKUSTİK NÖRİNOM) 

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sezim ŞAFAK (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğretim Görevlisi)


İşitsel Nöropati Güncel Tanı ve Tedavi

Uzm. Ody. Levent KÜFECİLER (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğretim Görevlisi)


Akustik Nörinom Güncel Tanı ve Tedavi

Ody. Melis DABLAN (Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi)


İşitsel İşlemleme Bozukluğu

Uzm. Ody. Seda KETEN (Gelişim Üniversitesi Öğretim Görevlisi)


Ülkemizde Tanı ve Tedavide Odyolojinin Önemi

Ody. Leyla TOPKAN – (Odyoloji Derneği - Başkan)


16:30 - 17:30

GENÇ ODYOMETRİSTLER KONUŞUYOR_1

Moderatör: Dr. Mümtaz Taner TORUN (Bandırma Devlet Hastanesi)

18 Nisan 2020, Cumartesi

Panel: 1

08:30 - 09:45

VERTİGODA YENİLİKLER 

Moderatör: Prof. Dr. Orhan YILMAZ (Karabük Üniversitesi)


Vertigoda Yenilikler; VR Sanal Teknolojiler. Sanal Gerçeklik ve Denge: Dr. Dastan TEMİRBEKOV (i.a.ü. VM Medical Park Florya)


Vertigoya güncel pratik yaklaşım: Dr. Demet YAZICI (Adana Şehir Hastanesi)


Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Güncel Gelişmeler

Prof. Dr. Tayfun APUHAN (Doğuş Üniversitesi Odyometri Bölümü)


Vestibülopatilerde tedavi yaklaşımları: Prof. Dr. Haluk ÖZKARAKAŞ (Acıbadem Üniversitesi)


Vestibüler Migren: Prof. Dr. Gül ÖZBİLEN ACAR (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Panel: 2

09:45 - 11:00

ORTA KULAK HASTALIKLARINDA GÜNCEL CERRAHİ YAKLAŞIMLAR 

Moderatör: Prof. Dr. Mehmet KÜLEKÇİ (Derindere Hastanesi)


İletim tipi ve mikst tip işitme kayıplarında implantlar: Doç. Dr. Ali Cemal YUMUŞAKHUYLU (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)


Stapes Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar: Prof. Dr. Hüsamettin YAŞAR (İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi)


Güncel Endoskopik Otolojik Uygulamalar:Prof.Dr. Argün Ediz YORGANCILAR (Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi)


Kemikçik Zincir Rekonstrüksiyonu: Prof. Dr. Muhammed TEKİN (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)


Östaki Tüpü Patolojileri ve balon tuboplasti: Doç. Dr. Yavuz Selim YILDIRIM (Doğuş Üniversitesi Odyometri Bölümü)

11:00 - 11:30

Kahve molası

Panel: 3

11:30 - 13:15

İÇ KULAK PATOLOJİLERE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR 

Moderatör: Prof. Dr. Tülin KAYHAN


İşitsel Beyin Sapı İmplantında Gelişmeler: Prof. Dr. Yıldırım BAYAZIT (Medipol Üniversitesi )


Tinnitusta Yeni Tanı Tedavi Prensipleri: Dr. Ali Ahmet ŞİRİN (Doğuş Üniversitesi Odyometri Bölümü Başkanı)


Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Tedaviler, Yenilikler: Dr. Mümtaz Taner TORUN (Bandırma Devlet Hastanesi)


Koklear İmpantta Son Gelişmeler: Doç. Dr. Mehti ŞALVIZ (Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi)


Sensörinöral İşitme Kaypılarında Kök Hücrenin Yeri: Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi)

13:15 - 14:15

ÖĞLE YEMEĞİ VE SÖZLÜ SUNUMLAR

Moderatör: Dr. Alper KANMAZ (SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilimdalı Başkanı)

Panel: 4

14:15 - 14:55

NÖRO/OTOLOJİ RADYOLOJİSİNDE YENİLİKLER

Moderatör: Doç. Dr. Meltem AKPINAR (Şişli Hamidiye Etfal Araştırma Ve Uygulama Merkezi)


Temporal kemik cerrahi anatomisi ve Temporal Kemik radyolojisinde yenilikler: Dr. Serdar ARSLAN (İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)


Vertigo radyolojisi: Prof. Dr. Düzgün YILDIRIM  (Acıbadem Üniversitesi)

14.55 - 15.15

Kahve Molası

15:15 - 16:15

GENÇ ODYOMETRİSTLER KONUŞUYOR_2

Moderatör: Odyolog Asuman KÜÇÜKÖNER (19 Mayıs Üniversitesi Öğretim Görevlisi)

16:15 - 16:45

Müzik Dinletisi

KURSLAR

16:45 - 17:45

I. VHIT (Video Head Impulse Test)


II. VEMP (Vestibüler Uyarılmış Miyojenikler Kursu)


III. VNG (Videonistagmografi)


IV. İŞİTME CİHAZLARI FİTTİNG


V. KULAK İZİ ALMA ve CİHAZ AYARI


VI. POSTUROGRAFİ


Her bir kurs 15 kişi ile sınırlıdır

ALEV OFLUOĞLU
KONFERANS SALONU
KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ