T.C. İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ
SANAL
OTOLOJİ & ODYOLOJİ KONGRESİ 2021

Bildiri gönderimi için son tarih: 25 Nisan 2021

Bildiri değerlendirme sonucu tarihi: 30 Nisan 2021

Sanal Otoloji & Odyoloji Kongresi - 1. GÜN: 08 Mayıs 2021

Sanal Otoloji & Odyoloji Kongresi - 2. GÜN: 09 Mayıs 2021

ONLINE KONGRE

Doç. Dr.
Ahmet Hamdi KEPEKÇİ

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi​​​​

Değerli katılımcılarımız ve meslektaşlarımız,

2. Otoloji ve Odyoloji Kongremiz Dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu COVID-19 pandemisi nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Pandeminin uzaması ve toplantı kısıtlamalarının devamından dolayı düzenleme kurulu olarak kongremizi sanal ortamda yapmaya karar verdik.
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesinde bünyesinde gerçekleştirilecek kongremiz 8-9 Mayıs 2021 tarihinde yapılacaktır.
*Teknik sorunları en aza indirmek için sizlerden kongre öncesi konuşma videonuzu talep ediyoruz (Video Gönderim Kuralları İçin Tıklayınız).
Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri kongre kitapçığında yayınlanacaktır.
Kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri Yeni Yüzyıl Journal of Medical Sciences Dergisi özel sayısında yayınlanacaktır.
Kongre katılımcılarına kongre katılım belgesi alabilmesi için önceden kongreye kayıt yaptırmış olması ve uzaktan bağlantı ile kongreye katılması gerekmektedir.
Otoloji & Odyoloji ile ilgilenen tüm kurum ve kuruluşların, akademisyenler ile uygulayıcıların katılım ve katkılarını bekliyoruz.
Bu akademik şölende sizleri de aramızda görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız.


Saygılarımızla
Kongre Başkanı
Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi

KOMİTE VE KURULLAR

KONGRE BAŞKANI

Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi

BİLİMSEL SEKRETERYA

Op. Dr. Ali Ahmet ŞİRİN

Öğr. Gör. Uzm. Ody. Levent KÜFECİLER
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi​​​​

KONGRE DÜZENLEME KURULU

Doç. Dr. Ahmet Hamdi Kepekçi

Öğr. Gör. Dr. Ali Ahmet Şirin

Uzm. Ody. Levent Küfeciler

Öğr. Gör. Fulya Kahvecioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sezim Şafak

Uzm. Ody. Özlem Ruhioğlu Çınar

BİLİMSEL KURUL

Prof. Dr. Argün Ediz YORGANCILAR

Prof. Dr. Ayşe Sanem ŞAHLI

Prof. Dr. Düzgün YILDIRIM

Prof. Dr. Erol BELGİN

Prof. Dr. Gül ÖZBİLEN ACAR

Prof. Dr. Haluk ÖZKARAKAŞ

Prof. Dr. Hüsamettin YAŞAR

Prof. Dr. Kadir Serkan ORHAN

Prof. Dr. Mehmet ÖMÜR

Prof. Dr. Orhan YILMAZ

Prof. Dr. Tülin KAYHAN

Prof. Dr. Yıldırım BAYAZIT

Doç. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ

Doç. Dr. Ali Cemal YUMUŞAKHUYLU

Doç. Dr. İbrahim ERDİM

Doç. Dr. Mehti ŞALVIZ

Doç. Dr. Meltem AKPINAR

Doç. Dr. Mümtaz Taner TORUN

Doç. Dr. Yavuz Selim YILDIRIM

GENEL BİLGİLER / KAYIT

 • Kongre Dili

  Kongrenin dili Türkçe´dir.

 • Kongre Katılım Belgesi

  Kongreye katılan tüm katılımcılara Kongre sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.

 • Kongre Tarihi

  08 Mayıs 2021 - 09 Mayıs 2021

 • Kongre Yeri

  Online Olarak Gerçekleştirilecektir.

 • İletişim

  otolojiodyolojikongresi@yeniyuzyil.edu.tr

 • Not: Kongre katılımı için TEMA vakfından 1 adet fidan bağışlayıp gelen bilgi mailini kongre iletişim adresine göndermeniz gerekmektedir. Kongre ve kurs kaydı için TEMA vakfından 3 adet fidan bağışlayıp gelen bilgi mailini kongre iletişim adresine göndermeniz gerekmektedir. TEMA Vakfına Bağış Yapılırken Genel Bağış Seçilerek Hediye Edilen Kısmına 2. Otoloji & Odyoloji Kongresi yazılmalıdır.

BİLDİRİ GÖNDERME

Online Sözlü Bildiriler

1. Özet Bildiri

2. Tam Metin

3.Video

şeklinde otolojiodyolojikongresi@yeniyuzyil.edu.tr adresine gönderilecektir.
Not: Kongre katılımı için TEMA vakfından 1 adet fidan bağışlayıp gelen bilgi mailini kongre iletişim adresine göndermeniz gerekmektedir.
Kongre ve kurs kaydı için TEMA vakfından 3 adet fidan bağışlayıp gelen bilgi mailini kongre iletişim adresine göndermeniz gerekmektedir.
TEMA Vakfına Bağış Yapılırken Genel Bağış Seçilerek Hediye Edilen Kısmına 2. Otoloji & Odyoloji Kongresi yazılmalıdır.
Kongre Bağış Linki: https://www.tema.org.tr/fidan-bagisi-sertifikasiz
Kurs Bağış Linki: https://www.tema.org.tr/fidan-bagisi-secenekleri/genel-amacli-sertifika

Özet gönderimi için aşağıda yer alan form yolu ile bildirilerinizi bizlere göndermenizi rica ederiz. Gönderilen bilgiler kabul edildikten sonra kongre e-kitabında yayınlanacaktır.

Doçentlik başvusunda 9.b Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan (poster hariç), tam metni veya özeti matbu veya elektronik olarak bildiri kitapçığında yayımlanmış çalışmalar 2 puandır( http://www.uak.gov.tr/temelalan/TA_Tablo10_2019E_250919.pdf)

Dil
Bildiri özeti ve kongre esnasındaki sunum dili Türkçe’dir.

Özet Kelime Sayısı
Kelime sayısı (isimler ve kaynaklar hariç) 300-800 arası olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelime
Özetinizin indekslenebilmesi için lütfen minimum 3 - maksimum 5 anahtar kelime ekleyiniz.

Sunum Şekli
Sunumunuzu 10 dakikalık sözlü sunum olarak yapabilirsiniz.

Bildiri Son Gönderim Tarihi
25 Nisan 2021

Bildiri Değerlendirme Sonucu
30 Nisan 2021

Çalışma Türü (Özgün Araştırma):

 • Şekil, tablo ve grafik için minimum 600 dpi, fotoğraf ve resim için 300 dpi çözünürlükte
 • 250 – 350 kelime arasında sözcük içeren Türkçe ve İngilizce özet
 • Türkçe ve İngilizce 3- 6 anahtar sözcük

Başlık Sayfası

 • Başlık sayfasında makale başlığı ve yazar bilgisi bulunmalıdır.
 • Araştırma daha önce bir bilimsel toplantıda bildiri (sözlü veya poster) olarak sunulmuş ise; bu bilgi, toplantının adı ve tarihiyle birlikte dipnot olarak mutlaka belirtilmelidir.

Makale başlığı

 • Yazının Türkçe başlığı kısa, açık ve içeriği tam yansıtır olmalıdır.
 • Yabancı dilde başlık Türkçe başlık ile birebir uyuşmalıdır.
 • Ayrıca harf ve boşluklar dahil 40 karakteri geçmeyecek bir kısa başlık da eklenmelidir.

Yazar Bilgisi

 • Her bir yazarın adı-soyadı, bağlı olduğu birim ve görevi açıkça belirtilmelidir.
 • Sorumlu yazarın açık adresi, e-mail adresi bu sayfanın sonunda yer almalı ve yazarlar listesinde belirtildiği şekilde olmalıdır.

Özet

 • Özgün araştırma ve meta-analiz yazılarında, yapılandırılmış özet gereklidir.
 • Bu bölümde; araştırmanın amacı, temel prosedürleri, yöntem ve gereci, temel bulguları ve sonuç başlığı altında, çalışmanın kısa ve açık bir özeti yer almalıdır.
 • Özet bölümünde ilk kullanımda kısaltmalar açık olarak kullanılıp, geri kalan bölümlerde kısaltma olarak kullanılmalıdır. şekil, tablo ve atıf yer almamalıdır.
 • Özetin altında “Anahtar Kelimeler” bulunmalı ve sayıları 3-6 arasında olmalıdır.
 • Ayrıca Türkçe başvurularda mutlaka İngilizce özet (Abstract) yer almalıdır. İngilizce özetin altında da  “Keywords” bulunmalıdır.
 • Abstract ve Keywords; Türkçe özet ve anahtar kelimeler ile birebir uyumlu olmalıdır.

Ana Metin

 • Ana metin sayfaları, metin çeşidine göre bölümlendirilmelidir.
 • Özgün araştırmalarda amacın belirtildiği giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç
  kısımlarını içermelidir.
 • Olgu sunumu amacın belirtildiği kısa bir girişten sonra detaylı olgu ve tartışmadan oluşmalıdır.
 • Derlemelerde önce kısa bir giriş yapılmalıdır ve ardından derlemenin konusuna uygun oluşturulmuş bölümler bulunmalıdır.
 • Metin türleri ile ilgili sayı kuralları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde olmalıdır.
 • Metinde “Arial” yazı karakteri 11 punto olarak kullanılmalıdır.
 • Satır aralığı 1,5 olarak ayarlanmalıdır.
 • Sayfa numarası sağ alt köşeye eklenmelidir.
 • Metinde verilen ölçümler; uluslararası birimler sistemine uygun olarak verilmelidir.
 • Ölçü birimleri dışında kısaltma kullanılacaksa önce açık şekilde, hemen arkasından kısaltması belirtilmelidir.
 • İlaç isimlerinde jenerik isimler (INN) kullanılmalıdır. Araştırmalarda tescilli markalar kullanıldığında; metodlar bölümündeki jenerik ismin ilk sayısından sonra, markanın adını ve üreticinin adının parantez içinde belirtilmesi gereklidir.

Giriş:

Araştırmanın gerekçesini, amacını ortaya koymalıdır. İlgili referanslarla desteklenmeli, bulgu ve sonuç içermemelidir.
Yöntem ve Gereç:

 • Bu bölümde araştırma için kullanılan yöntem/metot açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Çalışmanın niteliğine ve tasarımına göre alt başlıklar halinde bilgi verilebilir (Deneklerin seçimi, çalışma gruplarının tasarımı, deney prosedürü, istatistiksel analiz vb).
 • Özgün araştırma makalelerinde; örneklemin büyüklüğü ve deney gruplarının tasarımı açıklanmalıdır.
 • Kullanılan istatistik analiz yöntemi belirtilmelidir.
 • İstatistiksel anlamlılık değeri olarak “p değeri” verilmelidir.

Bulgular:

 • Çalışmaya ait bulgular sunulmalıdır.
 • Rakamlar, virgülden sonra 2 basamağa kadar verilmelidir.
 • Tablo, resim veya grafik kullanılabilir.

Tartışma:

 • Elde edilen bulguların yorumlanması ve benzer çalışmalarla karşılaştırması şeklinde yazılmalıdır.

Sonuç:

 • Çalışmanın amacı doğrultusunda sonuca bağlanmalı ve varsa öneriler sunulmalıdır.

Tablolar:

 • Tablolara metin içinde geçiş sırasına göre ve ardışık olarak numara verilir.
 • Her tabloya metin içinde atıf yapılmalıdır.
 • Tablonun dipnotunda p değeri belirtilmelidir.
 • Tablo ve grafiklerde verilen bulgular metinde tekrar edilmemelidir.
 • Tablo başlığı tablonun üst kısmına yazılmalıdır.
 • Tablolarda başlıklar kısa ve açıklayıcı olmalıdır.

Şekiller/Fotoğraflar:

 • Makale fotoğraflarının dijital görüntüleri, baskı yayını için uygun bir biçimde sunulmalıdır.
 • Makale yüklendikten sonra fotoğrafların çözünürlüğü kontrol edilmelidir.
 • Şekillerin / fotoğrafların üzerindeki harfler, sayılar ve semboller açıkça görünür olmalıdır.
 • Şekillerin / fotoğrafların başlığı görüntünün alt kısmına yazılmalıdır.

Ölçüm birimleri:

 • Uzunluk, yükseklik, ağırlık ve hacim ölçümleri metrik birimler (metre, kilogram veya litre) veya ondalık katları olarak bildirilmelidir.
 • Sıcaklıklar “santigrat derece” (°C) olmalıdır.

Çıkar Çatışması:

 • Araştırma yapılırken; veri toplanması, sonuçların yorumlanması ve makalenin yazılması aşamalarında herhangi bir çıkar çatışması alanının bulunup bulunmadığı açık bir şekilde belirtilmelidir.
 • Eğer her hangi bir çıkar çatışması bulunmuyorsa;“Çıkar çatışması bulunmamaktadır” şeklinde belirtilmelidir.
 • Çıkar çatışması olması durumunda; yazarlar ile ilişkisinin “Çıkar Çatışması Bildirimi” formunda belirtilmesi gerekmektedir.

Etik Kurul:

 • Özgün araştırma makaleleri; araştırmalar deneysel hayvan araştırmaları kapsamında ise ilgili Hayvan Deneyleri Etik Kurul tarafından, İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar kapsamında ise Klinik Araştırmalar Etik Kurul tarafından onaylanmış olması ve ilgili onaya ait tarih ve sayı numarasının metin içinde yer alması gerekmektedir.
 • Etik kurul onayı; Editörlerden veya Yayın Kurulu yazarlardan istenebilir.

Destek ve Teşekkür:

 • Çalışma herhangi bir kurum tarafından desteklenmişse yazarın isteğiyle belirtilebilir.
 • Ayrıca teşekkür mevcut ise, teşekkür edilecek kişinin izninin ve onayının olup olmaması yazarın sorumluluğundadır.

Referanslar:

 • Referanslar metin içinde geçiş sırasına göre, ardışık olarak numaralandırılmalıdır.
 • Metin içindeki referanslar; parantez içinde Arap rakamları (1,2,3…) ile belirtilmelidir.
 • Mümkün olduğu kadar ana kaynak referans olarak kullanılmalıdır.
 • Kabul edilen ancak henüz yayımlanmamış makalelere yapılan atıflarda “Baskıda” diye belirtilmelidir.
 • Gönderilen ancak kabul edilmemiş makaleler gelen bilgiler, yazarın yazılı izni alınarak “yayımlanmamış gözlemler” olarak metinde belirtilmelidir.
 • Dergi başlıkları MEDLINE için kullanılan stilde kısaltılmış olmalıdır. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals
 • Kaynakların yazım stil ve formatında NLM’s International Committee of Medical JournalEditors (ICMJE) tarafından belirtilen kurallara uyulmalıdır. https://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html.
 • Görsel ve işitsel medya; CD ROM, DVD veya disk üzerinde materyal ve internetteki materyaller gibi yeni medyanın gelişmesine bağlı artan kaynak çeşitliliği ile ilgili kurallar için, web sayfasındaki güncellemeler takip edilmelidir.
 • Sık kullanılan referans yazım örnekleri aşağıda verilmiştir.


KAYNAK YAZIM ÖRNEKLERİ

1. Dergi makaleleri:

a. Standart dergi makalesi: Örnek: Halpern SD, Ubel PA, Caplan AL. Solid-organ transplantation in HIV-infected patients. N Engl J Med. 2002;347(4):284-7. (Eğer yazar sayısı altıdan fazla ise, altı yazar adından sonra yabancı dildeki yayımlar için “et al.” Türkçe yayımlar için “ve ark.”); Örnek: Rose ME, Huerbin MB, Melick J, Marion DW, Palmer AM, Schiding JK, et al. Regulation of interstitial excitatory amino acid concentrations after cortical contusion injury. Brain Res. 2002;935(1- 2):40-6; Örnek: Cetinkaya Y, Dasdemir S, Gencer M, Bireller ES, Ozkok E, Aydin M, ve ark. DNA repair gene variants in migraine. Genetic Testing and Molecular Biomarkers. 2014;18(8):568-573.

b. Ek sayı olan dergi: Örnek: Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with short- and long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache. 2002;42 Suppl 2:S93-9; Örnek: Glauser TA. Integrating clinical trial data into clinical practice. Neurology. 2002;58(12 Suppl 7):S.6-12.

c. Cilt numarası olmayan dergi: Örnek: Banit DM, Kaufer H, Hartford JM. Intraoperative frozen section analysis in revision total joint arthroplasty. Clin Orthop. 2002;(401):230-8; Örnek: Outreach: bringing HIV-positive individuals into care. HRSA Careaction. 2002 :1-6.

2. Kitap ve monograflar:

 a. Özel yazar(lar): Örnek: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical Microbiology. 4th ed. St. Lou is: Mosby; 2002, p.15-20.

 b. Yazar(lar) ve editör(ler): Örnek: Breedlove GK, Schorfheide AM. Adolescent Pregnancy. 2nd ed. Wieczorek RR, editor. White Plains (NY): March of Dimes Education Services; 2001, p. 65-79.

 c. Kitap bölümü: Örnek: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The Genetic Basis of Human Cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113.

3. Konferans Bildirileri: Örnek: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours V. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002. Örnek: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza’s computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic program ming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.

4. Tezler: Yazar, A. (Yayın Yılı). Tez Adı. Yüksek lisans/Doktora/Sanatta yeterlik tezi, Üniversite Adı, Yer- Örnek: Özbaş, Z. Y. (1991). Acıdophilus’lu Yoğurt Üretim Teknikleri. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

5. Patentler: Buluş Yapan, A. (Yayın Yılı). Buluş Adı, Ülke Patent No. Yayın Yeri- Örnek: Yayınevi: Kavur, K. H. (2006). Heart flowerpot, U.S. Patent No. D518,755. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.

6. Elektronik materyaller:

a. İnternette dergi makalesi: Örnek: Abood S. Quality improvement initiative in nursing homes: the ANA acts in an advisory role. Am J Nurs [Internet]. 2002 [cited 2002 Aug 12];102(6);

Digital Object Identifier / dijital cisim belirteci (DOI) numarası olan yayın- Örnek: Zhang M, Holman CD, Price SD, Sanfilippo FM, Preen DB, Bulsara MK. Comorbidity and repeat admission to hospital for adverse drug reactions in older adults: retrospective cohort study. BMJ. 2009; 338:a2752. doi: 10.1136/bmj.a2752.

b. Elektronik yayımlanmış makale: Örnek: Yu WM, Hawley TS, Hawley RG, Qu CK. Immortalization of yolk sac-derived precursor cells. Blood. 2002 Nov 15;100(10):3828-31. Epub 2002 Jul 5.

 c. İnternette monograf: Örnek: Foley KM, Gelband H, editors. Improving palliative care for cancer [Internet]. Washington: National Academy Press; 2001 [cited 2002 Jul 9]. Available from: https://www.nap.edu/catalog/10149/improving-palliative-care-for-cancer.

Sunum süreniz bilimsel programda gösterilmiştir. Size verilen konuşma dakikasına göre aşağıda basamaklar şeklinde açıkladığımız şekilde sunumunuzu hazırlayıp 25 Nisan tarihine kadar sunum özetiniz ile birlikte otolojiodyolojikongresi@yeniyuzyil.edu.tr Elektronik adrese göndermenizi bekliyoruz: Powerpoint ve Keynote sunumlarınızı, kamera görüntünüzle birlikte mp4 video olarak kaydederek göndermeniz gerekecektir. Video kayıt işlemini zoom video konferans uygulamasını kullanarak zahmetsizce gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce zoom video konferans uygulamasını kullanmadıysanız www.zoom.us sitesine giderek zoom meeting client uygulamasını bilgisayarınıza indirerek kurmanız, uygulamayı çalıştırarak ücretsiz bir zoom hesabı oluşturmanız veya google veya facebook hesaplarınızla oturum açmanız gerekecektir. Kurulum ve Sign In işlemlerinin ardından kendinize ait bir sanal toplantı açarak sunumunuzun video kaydını oluşturabileceksiniz.
 

1) Powerpoint veya Keynote sunumunuzu açarak kontrollerini tamamlayınız

2) Zoom programını açarak "New Meeting" butonu ile kendinize özel bir toplantı oluşturunuz

3) Ses ve Görüntü kontrollerinizi tamamlayınız.

4) Zoom programı, alt menu şeridindeki yeşil renkli “Share Screen” butonuna tıklayarak ekran görüntünüzün paylaşımını başlatınız.

5) Keynote veya powerpoint sunumunuzu tam ekran slideshow, sunu gösterisi olarak başlatınız

6) Kendi webcam kamera görüntünüzü sunumunuzu engellemeyecek şekilde ekranınızın sağ üst köşesine taşıyınız.

7) Ekranınızın üst bölümünde yer alan yeşil bant şeklinde görünen (You’re Screen Sharing) bölümünün üzerine mouse veya trackpadiniz ile gidiniz

8) Açılan üst menünün en sonundaki (…) üç nokta işaretli menüyü açarak “Record” sekmesine tıklayınız

9) Kendi video görüntünüzle birlikte Sunum Video Kayıt İşleminiz Başlamıştır.

10) Video ve sesli anlatımınız ile sunumunuzu klavyenizdeki ok işaretlerini veya mouseunuzu kullanarak gerçekleştiriniz.

11) Sunumunuz tamamlandığında 7. maddede anlatılan menüye ulaşarak “Stop Recording” ile kayıt işlemini durdurunuz.

12) Aynı bantta yer alan kırmızı renkli “Stop Share” Butonu ile ekran paylaşımını sonlandırınız

13) Zoom programı, alt menü şeridindeki “End” butonuna tıklayarak “End Meeting for All” seçeneği ile zoom toplantısından çıkınız

14) Toplantıdan çıkmanızın ardından otomatik olarak “Converting Video” penceresi açılacak, sunum kaydınızın mp4 formatında videoya dönüştürülme işlemi başlayacaktır

15) "Converting Video" işlemi tamamlandığında bilgisayarınızda videonun kayıt edildiği klasör otomatik olarak açılacak ve video dosyası “zoom_0.mp4” olarak görüntülenecektir.

16) Videoyu test amaçlı oynatınız ve dosyanın ismini kendi adınız soyadınız ve sunum başlığınız ile değiştiriniz

17) Kaydettiğiniz bu video dosyasını wetransfer.com veya filemail.com gibi dosya paylaşım web sitelerini kullanarak gönderebilirsiniz

Zoom İle Sunumları Video Olarak Kaydetme

Not: Zoom video kayıt dosyalarının bilgisayarlarınızda varsayılan kayıt lokasyonu belgelerim/zoom/ klasörü olarak tanımlıdır. Video Convert işlemi sonrası otomatik açılan pencereyi yanlışlıkla kapatmanız durumunda bilgisayarınızdaki bu lokasyona giderek video dosyasına ulaşabilirsiniz.

PROGRAM AKIŞI

8 Mayıs 2021, Cumartesi

10:00

İstiklal Marşı ve Açılış Konuşması
Türk KBB BBC Derneği Başkanı Prof. Dr. Tayfun Kirazlı 

Panel 1

10:05

DÜNDEN BUGÜNE ODYOLOJİ

Moderatör: Doç. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ

10:10

Ülkemizde Odyoloji ve Konuşma Bozukluklarının Tarihsel Gelişimi

Prof. Dr. Erol BELGİN
(Ankara Medipol Üniversitesi)

10:28

Odyoloji ve İşitsel Rehabilitasyonda Neredeyiz? Başarımızı Neler Etkiliyor?

Prof. Dr. Ayşe Sanem ŞAHLI
(Hacettepe Üniversitesi)

Panel 2

10:53

TANIDAN TEDAVİYE “KOKLEAR İMPLANT”

Moderatör: Doç. Dr. Meltem AKPINAR (Şişli Hamidiye Etfal Araştırma Ve Uygulama Merkezi)

10:58

Koklear Implant Tanı Testleri ve Sağlık Uygulama Tebliği

Ody.  Esat Alkaya (İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi)

11:13

Koklear Implant ve Teknolojik Yenilikler

Uzm. Ody. Muammer GÜLTEKİN (MEDERS Medikal)

11:20

Koklear İmplant Öncesi Ve Sonrası Deneyimlerim

Yaren ŞIKBİLGE (Odyoloji Öğrencisi)

11:28

Koklear İmplant Öncesi Ve Sonrası Deneyimlerim

Ömer Faruk ÇOBAN (Odyometrist)

11:33

Koklear İmplant Öncesi Ve Sonrası Deneyimlerim

Nurettin CEBECİOĞLU (Odyometrist)

Panel 3

11:51

VESTİBÜLER PATOLOJİLERDE GÜNCEL TANI VE REHABİLİTASYON

Moderatör: Uzm. Odyolog Levent KÜFECİLER (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğretim Görevlisi)

11:56

Geriatrik Hastalarda Vestibülopati Nedenleri ve Rehabilitasyon

Uzm. Odyolog Özlem RUHİOĞLU ÇINAR (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğretim Görevlisi)

12:10

Vestibüler Tanı ve Rehabilitasyonda Video Head Impulse(VHIT) testi

Odyolog Sami AKTAŞ (Otometrics Türkiye Ürün Müdürü)

12:22

Vestibüler Tanı ve Rehabilitasyonda c-VEMP ve o-VEMP testi

Uzm. Ody. Sıla BAYTOK (Duyumed İşitme Cihazları)

12:33

Vestibüler Hastalıklarda Postürografi Kullanımı

Ody. Şahatay ÇELİK

12:44

Santral Vestibüler Patolojilerde Videonistagmografi(VNG) Testinin Önemi

Odyolog Yusuf FAKIRULLAH (Monomed Medikal)

Panel 4

13:04

İŞİTME CİHAZLARINDA TEKNOLOJİK YENİLİKLER

Moderatör: Uzm. Odyolog Özlem RUHİOĞLU ÇINAR (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğretim Görevlisi)

13:09

İletim Tipi Kayıplarında Kemik İletim Konseptinde Yenilikler

Uzm. Ody. Muammer GÜLTEKİN (MEDERS Medikal)

13:19

İşitme Cihazlarında Gürültüde Anlaşılırlık ve Çözüm Yolları

Uzm. Ody. Ahmet OVACIK (SİVANTOS Ürün Müdürü)

13:33

Kulak Kalıbı ve Akustik Modifikasyonlar

Hürol ERİŞÇİ (Erişçi Elektronik Genel Müdürü)

13:52

İşitme Cihazlarında Yenilikçi ve Akıllı Teknoloji

Ody. Gökhan UZUN (Duyumed İşitme Cihazları)

Panel 5

14:12

ÖZELLİKLİ VAKALARDA TANI VE TEDAVİ DE ODYOLOJİK BAKIŞ AÇISI (İŞİTSEL İŞLEMLEME BOZUKLUĞU, İŞİTSEL NÖROPATİ, SEMİSÜRKÜLER KANAL DEHİSSANSI, AKUSTİK NÖRİNOM)

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sezim ŞAFAK (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğretim Görevlisi)

14:17

İşitsel Nöropati Güncel Tanı ve Tedavi

Uzm. Odyolog Levent KÜFECİLER (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Odyometri Öğretim Görevlisi)

14:33

Akustik Nörinom Güncel Tanı ve Tedavi

Ody. Melis DABLAN (Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

14:46

İşitsel İşlemleme Bozukluğu

Uzm. Ody. Ayşe Erkal (Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

15:00

BPPV de Zor Vakalara Güncel Yaklaşım

Uzm. Ody. Hüsnü KAYIKÇI (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi GOP Hastanesi)

15:13

Ülkemizde Tanı ve Tedavide Odyolojinin Önemi

Ody. Leyla TOPKAN – (Odyoloji Derneği - Başkan)

Panel 6

15:40

GENÇ ÖĞRENCİLER KONUŞUYOR

Moderatör: AFSÜ Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Aycan BAŞ

15:45

Taramada Kullanılan Yöntemler

İzel SANCAL (Odyometri 2. SINIF Öğrenci)

15:51

Yenidoğan İşitme Tarama Programında Nerdeyiz?

Osman ERBİL (Odyometri 2. SINIF Öğrenci)

15:55

İş yeri işitme taramaları

Marziye BULUT (Odyometri 2. SINIF Öğrenci)

16:07

İşitme merkezi açma kriterleri

Esra UZUN (Odyometri 2. SINIF Öğrenci)

16:21

İşitme Cihazı Kulak Kalıplarının Akustik Etkileri

Elisa ŞAHİN (Odyometri 1. SINIF Öğrenci)

16:30

Kulaklık Kullanımının İşitme Üzerine Etkisi

Zeynep AFŞAR (Odyometri 1. SINIF Öğrenci)

Panel 7

16:37

GENÇ ODYOMETRİSTLER KONUŞUYOR

Moderatör: İYYÜ SHMYO Öğretim Görevlisi Fulya Kahvecioğlu ÇETİN

16:42

İşitme Cihazlarında Tinnitus Maskeleme

Odyometrist  Ali GÜNDÜZ

16:50

Okul Çağı Taramaları

Odyometrist Berna ŞAHİN

16:59

Erken Tanı ve Yenidoğan İşitme Tarama

Odyometrist Sedanur UZUN

17:08

Sensorinöral İşitme Kayıplarının Cluster ile Konfigürasyon Analizi

Odyometrist Betül KARATAŞ

Panel 8

17:17

GENÇ ODYOLOGLAR KONUŞUYOR

Moderatör: Asuman KÜÇÜKÖNER (OMÜ SHMYO Öğretim Görevlisi)

17:22

Endüstriyel Odyoloji

Odyolog Buket YILMAZ

17:30

Teleodyoloji

Odyolog Furkan KAYA

17:38

Yardımcı İşitme Cihaz Sistemleri

Odyolog Helga SIRADAĞ KÖSEM

17:46

Cros/Bicros İşitme Cihazları

Odyolog Gizem ARSLAN

Panel 9

17:54

Sözlü Sunumlar

Moderatör: Doç.Dr. Mümtaz Taner TORUN (Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

17:59

Endoskopik ve Mikroskopik Butterfly Kıkırdak Miringoplasti Greft Başarı Sonuçlarının Karşılaştırılması

Dr.Semih Uşaklıoğlu (S.B.Ü. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği)

18:09

Travmatik Fasiyal Paralizide “Cone Beam BT” nin Hasarlı Bölge Tespitinde Hassas ve Etkin Şekilde Kullanımı

Dr. Öğr. Üyesi Emine Deniz(İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD)

18:19

Karbonmonoksit Zehirlemesine Bağlı Meydana Gelen Bilateral Sensörinöral İşitme Kaybı ve Tedavi Yaklaşımı

Dr. Abdulkadir Sahin(Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD)

18:27

COVİD-19 pandemisinde mikroskopik mastoid cerrahisi sırasında oluşan aerosollerden korunma

Dr. Ata Alperen Erşahan(Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi KBB ABD)

18:35

İşitme kayıplı bireylerde işitme cihazı memnuniyet anketi

Abdullah Furkan KAYA(İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Odyoloji)

18:45

Travmatik timpanik membran perforasyonu olan hastalarda paper patch prosedürü ve spontan iyileşme sonuçlarının karşılaştırılması

Dr. Öğr. Üyesi Cemal HACI(İstanbul Rumeli Üniversitesi, Odyometri Bölümü)

18:53

Bell Palsi ile İnternal Akustik Kanal İlişkisi

Dr. Doğan Çakan(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

19:00

Özel eğitim öncesinde ve sürecinde işitme cihazı veya koklear implant uygulanan çocukların deneyimleri

Songül Çakıcı, İstanbul Gelişim üniversitesi lisansüstü enstitüsü, Odyoloji Bölümü.

19:10

Sözlü Sunum Soru cevap

Doç.Dr. Mümtaz Taner TORUN (Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

9 Mayıs 2021, Pazar

Panel 1

10:00

DÜNDEN BUGÜNE OTOLOJİ
Moderatör: Doç. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ(İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi)

10:05

Otolojinin Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi
Op. Dr. Turgay HAN

10:12

Sanat ve Kulak
Prof. Dr. Mehmet ÖMÜR

Panel 2

10:33

VERTİ GODA YENİLİKLER
Moderatör: Prof. Dr. Orhan YILMAZ (Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi)

10:38

Vertigoda Yenilikler; VR Sanal Teknolojiler. Sanal Gerçeklik ve Denge
Dr. Dastan TEMİRBEKOV (İ.A.Ü. VM Medical Park Florya)

10:53

Vestibülopatilerde Tedavi Yaklaşımları
Prof. Dr. Haluk ÖZKARAKAŞ (Acıbadem Üniversitesi)

11:14

Vertigoya Güncel Pratik Yaklaşım
Dr. Demet YAZICI (Adana Şehir Hastanesi)

11:33

Vestibüler Migren
Prof. Dr. Gül ÖZBİLEN ACAR (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

11:48

Vertigo Radyolojisi
Prof. Dr. Düzgün YILDIRIM  (Acıbadem Üniversitesi)

12:05

Vertigo Cerrahisi
Prof.Dr. Kadir Serkan ORHAN (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Panel 3

12:31

ORTA KULAK HASTALIKLARINDA GÜNCEL CERRAHİ YAKLAŞIMLAR
Moderatör: Prof. Dr. Tülin KAYHAN

12:36

İletim Tipi Ve Mikst Tip İşitme Kayıplarında İmplantlar
Doç. Dr. Ali Cemal YUMUŞAKHUYLU (Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

12:54

Otoskleroz Cerrahisi
Prof. Dr. Hüsamettin YAŞAR (Sağlık Bilimleri Üniversitesi - Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Eğitim Sorumlusu)

13:09

Kemikçik Zincir Rekonstrüksiyonu
Doç  Dr.İbrahim ERDİM (Tokat Tıp Fakültesi KBB)

13:24

Östaki Tüpü Patolojileri ve balon tuboplasti
Doç. Dr. Yavuz Selim YILDIRIM (Doğuş Üniversitesi Odyometri Bölümü)

Panel 4

13:55

KOKLEAR VE RETROKOKLEAR PATOLOJİLERE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Moderatör: Op.Dr. Ali Ahmet ŞİRİN

14:00

İşitsel Beyin Sapı İmplantında Gelişmeler
Prof. Dr. Yıldırım BAYAZIT (Medipol Üniversitesi)
Doç.Dr. Muhammed Fatih EVCİMİK (Medipol Üniversitesi)

14:05

Tinnitusta Yeni Tanı Tedavi Prensipleri
Op.Dr. Ali Ahmet ŞİRİN

14:21

Ani İşitme Kaybında İntratimpanik Tedaviler, Yenilikler
Doç.Dr. Mümtaz Taner TORUN (Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

14:40

Koklear İmpantta Son Gelişmeler
Doç. Dr. Mehti ŞALVIZ (Yeni Yüzyıl Üniversitesi Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi)

14:56

Sensörinöral İşitme Kayıplarında, Kök Hücre Tedavisinde Ne Kadar Yol Alındı
Doç. Dr. Ahmet Hamdi KEPEKÇİ (İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Panel 5

15:21

Sözlü Sunumlar
Moderatör: Doç.Dr. Mümtaz Taner TORUN (Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

15:26

Genç erişkin kardiyopulmoner bypass hastalarında medial-olivokoklear refleks cevapları
Ahmet Görkem Nasanlı(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Odyoloji Bölümü)

15:34

Presbiakuzili Hastalarda Hemogram Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun Cengiz(Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD)

15:43

Koklear mikro-dolaşımın özellikleri
Dr. Öğr. Üyesi Denizhan Karış (İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı)

15:54

Yenidoğan yoğun bakıma giren bebeklerin yoğun bakımda kalma sürelerine göre işitme tarama sonuçları
Ebru Şahan İşler(T.C. Sağlık Bakanlığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Odyoloji Kliniği)

16:02

Tinnitus şiddet endeksi ile subjektif tinnitusun değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Ender ŞAHİN(Yozgat Bozok Üniversitesi KBB ABD)

16:10

Aural atrezi cerrahisinde güncel literatür değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Fakih Cihat ERAVCI(Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi KBB ABD)

16:19

Tip 1 Timpanoplasti Yapılan Pediatrik Hastalarda Anatomik ve Fonksiyonel Sonuçlarımız
Dr. Filiz Gülüstan(Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği)

16:28

Geriatrik  Yaş Grubu Hastalarımızda İşitme Cihazı Kullanımı Memnuniyetinin Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Hakan Dağıstan(Yozgat Bozok Üniversitesi KBB ABD)

16:36

Optogenetiğin işitsel implant araştırmalarındaki yeri ve önemi
Dr. Öğr. Üyesi Aycan BAŞ(Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik ABD)

16:46

Mona Lisa Sendromu: Gebelikte Bell Paralizisi
Dr. Mehmet Akif Alan(Sağlık Bilimleri Üniversitesi Konya Şehir Hastanesi)

16:54

Biotinidaz Eksikliği Tanısıyla Tedavi Gören Pediatrik Hastalarda İşitmenin Değerlendirilmesi
Nazife Delihüseyin Acıyan(İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Odyoloji Bölümü)

17:02

Pediatrik Tip 1 Timpanoplasti: Fasya ve Kartilaj Greftlerinin Anatomik Sonuçlarının Karşılaştırılması
Dr. Özlem BAYRAM(Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği)

17:11

Keman çalan müzisyenlerde sağ ve sol kulak arasında işitme fonksiyonlarının odyolojik testlerle değerlendirilmesi
Özlem SALUR(İstanbul Gelişim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Odyoloji)

17:20

COVİD-19’a Sekonder Gelişen Ani Sensörinöral İşitme Kaybı
Dr. Öğr. Üyesi Yetkin Zeki Yılmaz(İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD)

17:28

Ani İşitme Kaybı Tanı, Tedavi ve Yaklaşımlar
ODY. Esma ÇAĞAL(Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi KBB ABD)

17:41

Kronik tinnituslu olgularda mobil uygulama tabanlı supresyon uygulamasının tinnitus derecesi üzerine etkisinin değerlendirilmesi
Dr. Öğr Üyesi Faruk Kadri BAKKAL(Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB ABD)

17:50

Sendromik İşitma Kaybı olan Hastalar
Dr. Filiz Hazan(Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Genetik)

17:59

Vestibular Schwannoma
Melis Dablan(Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği Odyoloji Bölümü)

18:12

Posterior kanal benign paroksismal pozisyonel vertigo ile hematolojik parametrelerin ilişkisi
Dr. Nurdan KÖSE(İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği)

18:20

Üniversite öğrencilerinde sigara kullanımına bağlı östaki tüp fonksiyonu değerlendirilmesi
Şeyma Nur Taştan(İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Odyoloji)

18:28

Yüksek şiddetli müzik maruziyeti sonrası olivokoklear efferent sistem: Stapes ve Medial olivokoklear refleks yanıtları
Doç Dr Erdoğan Bulut, Trakya üniversitesi Sağlık bilimleri fakültesi Odyoloji Bölümü

18:38

Sözlü Sunum Soru Cevap
Doç.Dr. Mümtaz Taner TORUN (Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi)

KURSLAR

15:21

I. VHIT (Video Head Impulse Test)

Ear-Teknik

II. VEMP (Vestibüler Uyarılmış Miyojenikler Kursu)

Yusuf FAKURULLAH

III. VNG (Videonistagmografi)

Sami AKTAŞ

IV. İŞİTME CİHAZLARI FİTTİNG

İlknur KÖMÜRCÜOĞLU

V. KULAK İZİ ALMA ve CİHAZ AYARI

Melih ASLAN

VI. SANAL GERÇEKLİK İLE VESTİBÜLER REHABİLİTASYON

Uzm.Ody.Engin Danişmen

ONLINE KONGRE